Ålvassjenta

I Sørfjellet ligg det eit vatn som heiter Ålvatnet. Det blir fortalt at her budde det eingong eit menneske som dei kalla Ålvassjenta. Ho var så vakker som den finaste […]

Les mer

Spor etter samene i Sørfjellet

Historielaget har satt i gang registrering av samebustader i Overhalla. Vi har nå ganske god oversikt over området nord for Namsen, men mangler kunnskap om buplasser i Sørfjellet. Vi vet […]

Les mer