Kjenner noen Johannes Nordahl?

Redaksjonskomiteen får av og til spørsmål om personer eller hendinger i bygda vår. Mange av disse ligger langt tilbake i tid, og er vanskelig å svare på. For ei tid […]

Les mer

Spor etter samene i Sørfjellet

Historielaget har satt i gang registrering av samebustader i Overhalla. Vi har nå ganske god oversikt over området nord for Namsen, men mangler kunnskap om buplasser i Sørfjellet. Vi vet […]

Les mer