Årsmøter

OVERHALLA HISTORIELAG

ÅRSMØTE 7.SEPTEMBER 2021

Årsmøte ble avholdt på Mølla kl.19.00. 12 deltok på årsmøte.

Følgende årsmøtepapirer ble utdelt på møte: årsmelding fra styret, årsmeldinger fra utvalgene, regnskap for laget.

Utvalg i 2020: Arkivutvalget, Stutjønnutvalget, medlemsbladutvalget, laksefiskeutvalget, slekt-og utvandringsutvalget.

Sakliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

Følgende ble valgt: møteleder Bodil Bergin, referent: Kari Mørkved Hustad, protokollunderskrivere: Arnstein Okstad og Sverre J Rygh.

Sak 3: Årsmelding m/meldinger fra utvalgene

Leder leste opp årsmelding fra styret for 2020. Årsmeldinga ble godkjent.

Representanter leste opp årsmeldingene fra utvalgene for 2020.. Årsmeldingene ble godkjent.

Sak 4: Regnskap 2020

Kasserer gjennomgikk regnskapet for laget. Regnskapet ble godkjent.

Sak 5: Fastsettelse av kontingent for 2021

Årsmøte vedtok at kontigenten for 2021 skal være uforandret, kr. 250.- pr. år.

Sak 6: Valg

Følgende fra styret var på valg: leder Bodil Bergin, styremedlemmene Asbjørn Hagerup og Kari Mørkved Hustad. Vara: Solveig Grande Flaat, Kjell Ivar Grannes, Håvard Vannebo. Revisorer: Odd Erling Hasfjord, Johannes Melhus, med vara Frank Jensen.

Leder la fram valgkomiteens forslag, da alle fra valgkomiteen var forhindra fra å møte.

Valget ble:

Leder: Bodil Bergin 2021-2022

Styremedlem: Asbjørn Hagerup 2021-2023

Styremedlem: Kari Mørkved Hustad 2021-2023

Varamedlemmer: Solveig Grande Flaat, Kjell Ivar Grannes, Håvard Vannebo: 2021-2022.

Revisorer: Odd Erling Hasfjord og Johannes Melhus. Vara: Frank Jensen. 2021-2022.

Valgkomite for 2021: Kari Hatland, Petter Himo, Kåre Skarland.

Sak 7: Servering

Sak 8: Kåseri ved Asbjørn Hagerup

Tema for kåseriet var Husmannsplasser i Overhalla. Asbjørn holdt et engasjert kåseri med utgangspunkt i husmannsplassene under Grande gård, med hovedfokus på Haugen, hvor det nå er keramikkverksted.

——————————————————–

Årsmøtet 2020 var på Mølla 25.02.20. Styret ble gjenvalgt med Bodil Bergin som leder.

_______________________

Årsmøtet 2019 var 26.2.19 med godt oppmøte og styret gjenvalgt

Gunnar Hojem doserte om skogen og sagbruksvirksomheten i Namdalen.

************

Årsmøtet  2018 var 22.02. på mølla.

Bodil Bering ble gjenvalgt som leder. Tema for kvelden var USA tur i Barliens fotspor

************

Årsmøtet 2017 ble holdt på Mølla 23.02.

Ellen Opdal spilte og fortalte

_____________

Årsmøtet 2016 ble holdt på Mølla, 25.02.

Tema var Cocks samling i British Museeum ved Asbjørn Hagerup

———————

Årsmøtet 2014 ble holdt på Mølla, 26. februar 2014 kl 1900:

  • Kåre Skarland foredrar om Melaferja

_______________________

Årsmøtet 2013 ble holdt 27. februar 2013  kl 1900 på Mølla.