Styret

Ny leder i 2016 er Bodil Bergin

Styremøter

Styremøtene holdes vanligvis i møterommet på Haugum Mølle

Møter utover våren er 13.02. og  09.03.