Styret

Bodil Bergin gjenvalgt som leder i 2022

Styremøter

Styremøtene holdes vanligvis i møterommet på Haugum Mølle.

Styret i 2022

Leder: Bodil Bergin  48294479, [email protected]

Nestleder  Asbjørn Hagerup  95831154  [email protected]

Kasserer  Brit Ofstad Mørkved  91304425  [email protected]

Sekretær  Kari Mørkved Hustad  97642418,  [email protected]

Styremedlem Johan Sellæg 90880379, [email protected]

Varamedlemmer:

Solveig Grande Flaat  41505529  [email protected]

Kjell Grannes 91526145 [email protected]

Trond Solstad

.