Utvalg og komiteer

Utvalg oppnevnt i 2020                                                                      

Meldingsbladkom./redaksjon:   Registrering-/arkivutvalg,også tillagt innsamlingsoppgaver:
Sverre J Rygh (red.)
Solveig G. Flaat (styrets rep)
Astrid M Bakken
Reidar Viken 
Morten Saugestad.                                       Odd Erik Tetlien                   
  Asbjørn Hagerup (styrets rep.)
Kjell Ivar Grannes
Anne Haugum
Inge Olav Lilleøen
Odd Erling Hasfjord
Arnstein Okstad (registering ute)
Stutjønnutvalget:   Laksefiskeutstillingutvalg:

Morten Homstad (leder)
Inge Olav Lilleøen
Magnus Skjefte
Karle From
Andreas Stene

Brit Mørkved (styrets rep)

 

Bjørnar Sellæg (leder)
Rune Lassemo
Anne S. Hongset
Arnt Storø

Johan Sellæg (styrets rep)

 Haukmonemda:    Nemd for Barlienstøtta
 Arve Strand og Harald Risvik   Astrid Bakken, Kjell Barlien og Jorunn Anita Pedersen
Representasjon styre-/årsmøteutsendinger:    Aktivitetskomite
Haugum Mølle A/L:
Namdal Historielag:
Namdal Museumslag:
Landslaget for lokalhistorie:

 

   Styret + forespurte medlemmer

*********************************************************************

Utvalg oppnevnt i 2013:

Meldingsbladkom./redaksjon:   Registrering-/arkivutvalg,også tillagt innsamlingsoppgaver:
Ingrid Unstad Klykken (red.)
Trygve Sagmo
Erling Balstad
Reidar Viken
Sverre J. Rygh
  Joralv Moa
Britt Tømmerås
Erling Balstad
Sverre J. Rygh (styrets rep.)
Asbjørn Hagerup
Odd Erling Hasfjord
Arnstein Okstad (registering ute)
Stutjønnutvalget:   Laksefiskeutstillingutvalg:
Morten Homstad (leder)
Inge Olav Lilleøen
Oddar Tetlie
Magnus Skjefte
Karle From
Bodil Bergin (styrets rep)
  Bjørnar Sellæg (leder)
Rune Lassemo
Anne S. Hongset
Eskil Skarland
Finn Egil Ødegård
Sonja Melhus
Arnt Storø
 Haukmonemda:    Nemd for Barlienstøtta
 Arve Strand og Harald Risvik   Astrid Bakken, Kjell Barlien og Jorunn Anita Pedersen
Representasjon styre-/årsmøteutsendinger:    Aktivitetskomite
Haugum Mølle A/L:
Namdal Historielag:
Namdal Museumslag:
Landslaget for lokalhistorie:
Venneforening brødrene Kvalstad:
   Styret + forespurte medlemmer