Utvalg og komiteer

Oppdatert liste for 2020 vil lagt ut snart. .

Utvalg oppnevnt i 2013:

Meldingsbladkom./redaksjon: Registrering-/arkivutvalg,også tillagt innsamlingsoppgaver:
Ingrid Unstad Klykken (red.)
Trygve Sagmo
Erling Balstad
Reidar Viken
Sverre J. Rygh
Joralv Moa
Britt Tømmerås
Erling Balstad
Sverre J. Rygh (styrets rep.)
Asbjørn Hagerup
Odd Erling Hasfjord
Arnstein Okstad (registering ute)
Stutjønnutvalget: Laksefiskeutstillingutvalg:
Morten Homstad (leder)
Inge Olav Lilleøen
Oddar Tetlie
Magnus Skjefte
Karle From
Bodil Bergin (styrets rep)
Bjørnar Sellæg (leder)
Rune Lassemo
Anne S. Hongset
Eskil Skarland
Finn Egil Ødegård
Sonja Melhus
Arnt Storø
 Haukmonemda:  Nemd for Barlienstøtta
 Arve Strand og Harald Risvik Astrid Bakken, Kjell Barlien og Jorunn Anita Pedersen
Representasjon styre-/årsmøteutsendinger:  Aktivitetskomite
Haugum Mølle A/L:
Namdal Historielag:
Namdal Museumslag:
Landslaget for lokalhistorie:
Venneforening brødrene Kvalstad:
 Styret + forespurte medlemmer