Aktiviteter

Årsmøtet blir 27.04.21. Vi håper da at vi også kan gjennomføre en utsatt medlemskveld med laksefiske,  lorder og annet som tema