Stutjønndammen

Riving av gamle dammen.  Jørgen Hatland til venstre og Jostein Grongstad.

Riving av gamle dammen. Jørgen Hatland til venstre og Jostein Grongstad.

8stu.tj9stu.tj10stu.tj11stu.tj12stu.tj13stu.tj14stu.tj15stu.tj16stu.tj

Bygging av nytt fundament.Bak fra venstre: Kjell Asbøll, Magnus Skjefte og Hans Petter Musum. Foran Jørund Øvereng.

Bygging av nytt fundament.Bak fra venstre: Kjell Asbøll, Magnus Skjefte og Hans Petter Musum. Foran Jørund Øvereng.

Bygging av nytt fundament: Fra venstre: Kjell Asbøll, Per Jakob Rønning, Finn Egil Ødegård og Jørund Øvereng.

Bygging av nytt fundament: Fra venstre: Kjell Asbøll, Per Jakob Rønning, Finn Egil Ødegård og Jørund Øvereng.

Bygging av ny botnbru. Sagførere fra venstre: Bjørn Øvereng, Per Jakob Rønning og Hans Petter Musum.

Bygging av ny botnbru. Sagførere fra venstre: Bjørn Øvereng, Per Jakob Rønning og Hans Petter Musum.

6stu.tj