Historiske turer

Årets medlemstur

går til Namdalsmuseet og er planlagt til lørdag 28.05.

Mer informasjon om tidspunkt vil bli lagt ut senere.

 

****************

 

Tur langs Kavlvegen.

14.juni 2015 arrangerte historielaget tur langs Kavlvegen over Tranmyra fra Skage til Øyesvoldkorsen. Reidar Opdal var guide på turen. Han fortalte om veiens historie og om arbeidet med å holde den i stand som turvei. Veien ble brukt som hovedvei fram til 1896 da den nye veien over Tranmyra ble tatt i bruk. Ved arkeologisk utgraving og C 14 datering i 1997 ble det konstatert at veien var anlagt en gang i tidsrommet 1030 – 1175. Den er kavllagt ca 2 km. Ved hver ende av veien er det satt opp informasjonstavler med bilder.

25 stk deltok på turen. Været var bra, og det var fint å gå. Under turen var det stopp på forskjellige steder. Første stopp var ved informasjonstavla ved Skage industriområde. Seinere var det stopp midt på myra, der det ble informert om Bjørbekken før og nå, og håp om å kunne få den tilbake til slik den var før med bl.a. fisk og bever. Mye myr har blitt dyrket i de seinere åra. Det har vært et viktig arbeid mht matvareproduksjon, men det er nødvendig med vern av noe myr pga dyre- og planteliv.

Neste stopp var på Storsteinsbakkan der Lars Erik Følstad fortalte om plassen. Kafferasten var på Tetlievattan. Der ble det fortalt om vardene og deres funksjon. Det ble også en stopp på Blåhammarn med utsikt til Ranemssletta.

Mange syntes det var en interessant tur der de fikk se bygda fra en annen kant enn de vanligvis gjør.

 

Lørdag 25. mai 2013 arrangerte Overhalla Historielag årets “historiske rundtur”. I år gikk turen til forskjellige severdigheter i Skage sokn. Her følger noen av de presentasjoner/fortellinger som ble formidlet i løpet av turen.

 

Litt om Skage kirke

Reinbjør

Melamartnan og gårdene