Spor etter samene i Sørfjellet

Historielaget har satt i gang registrering av samebustader i Overhalla. Vi har nå ganske god oversikt over området nord for Namsen, men mangler kunnskap om buplasser i Sørfjellet. Vi vet at det har vært gamme i Finn- Tomaslia i Opdalsfjellet. Er det noen som vet hvor gamma lå ?

Vi vil også gjerne ha opplysninger om ev. andre buplasser i Sørfjellet.