Møte med nemdene

« Tilbake til kalender

NÅR: 19:00, 22. jan 2015 - 22, 22. jan 2015
HVOR: Haugum mølle

Møte med alle nemdene 22.01.2015 på mølla kl 1900.