4stu.tj

Bygging av nytt fundament: Fra venstre: Kjell Asbøll, Per Jakob Rønning, Finn Egil Ødegård og Jørund Øvereng.

Both comments and trackbacks are currently closed.