3stu.tj

Bygging av nytt fundament.Bak fra venstre: Kjell Asbøll, Magnus Skjefte og Hans Petter Musum. Foran Jørund Øvereng.

Both comments and trackbacks are currently closed.