Emigrasjonsutvalget

Historielaget har etablert et eget emigrasjonsutvalg som skal arbeide med utvandringshistoria til Overhalla. Utvalget har nedsatt en redaksjonskomite med 3 medlemmer. Vi ønsker å samle mest mulig stoff om alle som har utvandra fra Overhalla gjennom tidene. Derfor ønsker komiteen at alle som har brev, postkort og annet materiale om og fra utvandrere gir melding til et av medlemmene. Arne Risvik har allerede laget lister med flere hundre navn på overhallinger som har utvandra.

Disse listene er her tilgjengelige ved å trykke på lenkene (blå skrift) nedenfor.

Der kan alle se om sine slektninger og andre de kjenner til, er registrert. Vi ønsker innspill hvis det er noen som mangler på de listene som legges ut, og mest mulig informasjon om alle disse (hvorfor de dro, hvor de dro, hvem som kom tilbake, hvordan det gikk med dem osv.).

Redaksjonskomiteen kan kontaktes på telefon eller e-post:
Anne lise Grande Vollan tlf.: 91723738 e-post: [email protected]
Håvard Vannebo tlf.: 95159970 e-post: [email protected]
Trond Solstad tlf.: 48234346 e-post: [email protected]

http://overhallahistorielag.no/wp-content/uploads/2018/11/18-11-17-arne-risviks-liste-1.pdf

http://overhallahistorielag.no/wp-content/uploads/2018/11/18-11-17-arne-risviks-liste-2.pdf