Møter

Markering av Hans Barlien i 2016 skal drøftes på et møte 06.01.16

Historielagets nemnder samles 27.01.16